top of page

Refraksjon

Rexxam DR-900 Automatforopter
Rexxam DR-900 Foropter
 • Raske og stillegående motorer
 • Bredt synsfelt
 • Innebygd ir-sender for visusskjerm
 • Avtakbare kinnkåper for rens
 • Dimmbart nærlys
 • 10,4" berøringsskjerm
 • Kan kommunisere med EMR/Journalsystem

Rexxam LCD Visusskjerm
Rexxam LCD-1000
 • Kompatibel med Rexxam DR-900 Foropter
 • Høyoppløslig 24" LCD-Panel med sirkulær polarisering
 • En mengde tavler for alle tester
 • Random funkskjon
 • Mulighet for speilvening av tavle

HDR-9000_08_1024x1024_2x.webp
Huvitz HDR-9000
 • Stort og oversiktelig betjeningspanel
 • Trådløs kommunikasjon til autoref/brillemmåler
 • Raske og støysvake motorer
 • Elegant design
 • Kan styres fra pc
HDC-9000_01.default_d2736e51-b193-4c73-b49b-eb763d797af8_540x.webp
HDC-9100 PF
 • Polarisert skjerm
 • Kontrasttest
 • kommuniserer med HDR-7000/9000
 • Kan speilvendes 
 • Random tavler
 • Kommuikasjon WiFi/Kabel eller IR til foropter

bottom of page